Just another WordPress.com site

Archive for Kasım, 2010

DOSTOĞRU DİN için TÜRK PEYGAMBER

BU BÖLÜM,İSİM İTİBARİYLE OKUYAN BAZI KİŞİLERİN DİN ANLAYIŞINA AYKIRI GELECEĞİNİ BİLMEM PAHASINA HAZIRLADIM. ÇÜNKİ AN OLUR-ZAMAN OLUR BAZI DÜŞÜNCELER BİR VOLKAN GİBİ KIPKIRMIZI DIŞA ÇIKMAYI ARZULAR.DÜŞÜNCELERİMİZİN HAPSOLDUĞU BENLİĞİMİZ DİLERDİ Kİ VOLKAN GİBİ DEĞİLDE, BİR SUYUN ÇIKTIĞI PINAR GİBİ DIŞA ÇIKSIN.ASLINDA BU ÇIKIŞLARIN HİÇ BİRİDE GEREKSİZ DEĞİL,HİÇ BİRİDE KÖTÜ veya İYİ DEĞİL.BURADA BİR AYRIMDA YAPILMAMASI GEREKİR.DECCAL İLE İLGİLİ BAZI Hz.MUHAMMED (sav)EFENDİMİZİN HADİSLERİNDE DECCAL ZUHUR ETTİĞİNDE BİRTARAFINDA ATEŞ BİRTARAFINDADA SU OLACAKMIŞ.ATEŞİN ARKASI SU,SUYUN ARKASIDA ATEŞ İMİŞ.HER TERCİH EDEN TERCİH ETTİĞİNİN TERSİNİ BULACAKLARMIŞ.İŞTE YAZIMDA BELKİDE  VOLKAN ve SU İFADELERİM OKUYANLARI DECCAL AN-INI,TERCİH HİSSİYATINI ANLAMALARI İÇİN GÜZEL BİR TEST OLACAKTIR.

GİRİŞ

Yaşadığımız toplumda toplumu oluşturan bireylerin birbiriyle iletişim kurması elbette kelam denilen konuşma ile olmaktadır.Onun  içindir ki bir toplumun birbiri arasında anlaşması etnik dillerinin yanısıra müşterek bir dil kullanmaları kaçınılmaz olmaktadır.Türkçe bilen birine,bilmediği bir dil ile mesaj vermeye kalkılırsa o kişi bu mesajı anlayamaz.Her nekadar çevirmen(tercüman)var isede bu mesaj veren ile mesajı alan arasındaki iletişimi tam sağlayamamaktadır.Çünki çevirmen çevirdiği mesaj ile tam alakalı olamamaktadır.Onun vazifesi mesajı istenilen dile çevirmektir,mesajın ne anlattığı onu ilgilendirmemektedir.Fakat mesaj alan o mesajı algılamalı ve oradaki istekleri yaşantısında yerine getirmelidir.Çeviri,çeviricinin tam net algılama ile çeviremediği için alıcıya yanlış mesaj ulaşmaktadır ki buda günümüzde ayan beyan belli görülmektedir.Delil isteyenlere deriz ki:Allah bir,Peygamberler çoktur.Fakat tek olan Allah tek bir amaçla görevlendirdiği mesaj iletici Peygamberlerin hepsininde Allah’ı tekleyen ,O’nu anlayan özellikler olduğunu beyan ettiği halde,getirdikleri mesajları bakınız Dünya toplumu nasıl algılamakta ki,Dinler ortaya çıkmakta.Halbuki Al-i İmran/85. ayette açık olarak görülmektedir ki tek din İslamdır. İşte bu nasıl olmaktadır ki,Tek Allah’ın,çok peygamberleri tek din adı İslamda birleşiyorda,Allah ile insan arasındaki elçileri bu insanlar nasıl algılıyorlar.Burada Allah’mı?elçilermi?yoksa bireylermi yanlış algılamakta,yanlış yapmakta.Amacımız ne Allah’ta nede elçilerinde hata bulmak değil asıl algılama noksanlığı olan bireylerin konumunu irdelemektir.İşte bunun için ki yaşadığımız toplumda birey algılayıcılığımızı kavramak için toplumun ortak dili ile anlaşma durumındayız.Sizleri bilemem bu kardeşiniz doğduğu ve yaşadığı bu topraklar ve bu insanlar içinde Türkçeden başka bir dil bilmemektedir.Onun içindir ki Dinimizi algılamamız için fikir alış verişlerimizi Türkçe ifade ile Türk toplum içinde oluşumuzdan dolayı,Türk peygamber (yani elçi)olarak konu başlığı açtık.Haşa ne ben nede siz peygamber değilsekte biraz düşünürsek bir birimizi algılamakta kullandığımız dil(lisan)ortaksa anlaşabiliriz.Önemli olansa birbirimizi anlamak değilmi?Peygamber anlamınıda ileride anlar gideriz.

GİZEMLİ KELİMELER

Her insan topluluğu,aralarında konuştukları sözleri oluşturan kelimelerin gizemliliğini bilmesi gereklidir.Onun içindir ki Tevhid den bahseden alimler tevhidin iki yönü olan DİL ile ikrar(söyleme)ve Kalb ile TASTİK yönlerinden bahsederler.Buradanda anlaşılacağı gibi dil, harfleri bir araya getirerek kelimeler olarak sözü çıkarırda; idrak bu sözlerin ne manaya geldiğini anlamaz.Buna toplum yaşantımızdan bir örnek verecek olursak;mesela,Tv de haber seyretmektesiniz,başbakan bir konuşmasında bir söz sarfetmiş ve haberi ulaştıran sunucu şöyle der: ” evet sayın seyirciler Başbakan bu sözü ve açıklamalarıyla acaba nereye gönderim yaptı ne demek istesi? ”işte bu söz bir takım kimseler için bir anlam ,bir idrak oluştursada o ülkenin çoğunluğu için gizem arz etmektedir.Ve haber arkası bakarsınız bir çok kanalda gerek aydın,gerek yazar,gerekse düşünürler bu bu sözü anlamaya ,açmaya ve genişletmeye çalışırlar.İşte burada anlatmak istediğimiz bazı sözlerin gizemli olduğudur ve bunları ancak o mecranın ehilleri anlayabilmektedirler.Bir tıp adamının anladığı tıp terimleri,bir fizikçinin anlayıp konuştuğu fizik terimlerini nasıl ki o yolda yürüyen ehiller anlarda geride olan insanlar için bir şey ifade etmez ve anlaşılır değil ise herkese anlaması gerektiğinin bir bağlayıcılığı yok isede İSLAM adı ile tanınan dinde İslami kelime kavramları herkesi bağlamaktasır.Kur-an ” hepiniz din adamları olun”emrini verir iken her aklıselim kişinin bir takım mesleki kavramlarının  yanında Dini terminolojiyide kavraması gerektiğini,bu bir insan olmanın olmaz ise olmaz şartlarından biridir.Zaten insanlar arasındaki anlaşmamazlıklar ki bu kaçınılmaz olsada bu meseleden doğmaktadır.Anlaşmamazlıklar hiç bir zaman yok edilemez olduğundanda asgari düzeye indirmek biz insanların görevidir.Bu anlaşmamazlığın delilide Al-i İmran/7. ayette geçmektedir.

Kelimelerin gizemliliğini toplum yaşantımızdan örneklerle kısaca açıkladıktan sonra birde Dini terminolojiden bir örnek verelim;Özellikle Din ile alakalı topluluk,grup ve kişilerle şöyle bir sohbet etsek bu yolda inceliği fark ederiz.

BEN- Merhaba,sizleri İslam yolunda din yolunda yaşadığınızı fark ettim.Bende bu yolda bazı kavramları yerine koymak istemekteyim fakat bazı kelime ve buna bağlı düşünce,inanç şekillerini idrak edemedim

KİŞİ-Buyrun kardeşim yardım edebilirsek ne mutlu bize.

BEN-Allah isimleri olarak bilinen bir kelime var ” EBEDİ”hiç yok olmayan sürekli varlığını devam ettiren.Bu Allah’ın bir özelliği

KİŞİ-Evet aynen öyledir.

BEN-Peki bu sıfat-isim yani özellik Allah’ın olmasına rağmen her insan birkere öldükten sonra gerekli şartlar oluştuktan sonra ama cennet-ama cehenneme girecektir

KİŞİ- Evet buda aynen kısaaca böyledir.

BEN-Peki burada yani cennetlikler cennette-cehennemlikler cehenneme takdir edilince bu insanlar burada nekadar kalacaklar.Dünyada 50-60-70-80 sene kaldılar,buradaki sınır nedir.

KİŞİ-Burada sınır yoktur kardeşim.insan ölünce tüm insanların ölmesi yani kıyamet ile birlikte haşr-neşr başlar herkes topraktan kalkar,kitap,mizan ve hesap işleri bitince cennetlikler EBEDİ cennete cehennemlikler EBEDİ cehenneme,günahkarlar günahları nedeniyle önce bir süre cehenneme ,günahları bitince oradan EBEDİ cennete geçerler

BEN-Kardeşim işte burada bir takıntı var.EBEDİkavramı enbaşta Allah’ın dedik,şimdi ölümden sonra kendimizede bu kavramı yakıştırdık.Biz bir takım yaşantılardan sonra Bizde EBEDİ oluyorsak bu EBEDİ kelimesini kavramamız,idrak etmemiz gerekmezmi.

KİŞİ-?????? Ben bu yaşantımla buna cevap veremem.Buna ancak alimler cevap verebilir.

İşte kısa bir sohbet ve sonuç.Bizde açtık bayrağı beklemekteyiz alimleri.Belkide bu ve buna benzer kelime,düşünce ve kavramları anlamak için ÖLMEZDEN EVVEL ÖLMEK gerekecek.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::DEVAM    EDECEK  :::::::::::::::::::::::::::::::::

Reklamlar